PERSONDATAPOLITIK 

For FaktumPro er det vigtigt at beskytte de personoplysninger, du deler med os. Derfor har vi en persondatapolitik, der sikrer, at dine oplysninger behandles ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området. 

1. Dataansvar

1.1 Hvem er den dataansvarlige?

FaktumPro, CVR-nr. 34446741, Skomagergade 2A, 9240 Nibe, er dataansvarlig for de personoplysninger, du deler med os, når du besøger vores hjemmeside, indgår et kundeforhold med os eller telefonisk henvendelse. Ønsker du at rette henvendelse til FaktumPro, kan det ske på e-mail til kontakt@faktumpro.dk eller telefon: 22 84 14 00

1.2 Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger er du velkommen til at kontakte os.

FaktumPro
Skomagergade 2A
9240 Nibe
Telefon: 22 84 14 00
E-mail: kontakt@faktumpro.dk

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

2. Indsamling af personoplysninger

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

  • Når du indgår et kundeforhold med os
  • Når du kommunikerer med os

Følgende typer af personoplysninger kan FaktumPro registrere om dig:

  • Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail
  • CVR-nummer
  • IP-adresse
  • Forbrugsdata
  • Oplysninger om tekniske installationer

3. Behandling af personoplysninger

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af anmodninger modtaget fra dig. Vi behandler derudover dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at foretage markedsføring, udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter og produkter, eller hvis du har givet et specifikt samtykke til en konkret behandling.

Overstående kan til enhver tid opdateres i takt med eventuelle ændrede forretningsmæssige behov og lovkrav.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Alle personoplysninger opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for relevante medarbejdere i FaktumPro. Jævnfør reglerne i databeskyttelsesloven sletter vi personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, hvormed de er indsamlet, eller vi er forpligtet til at opbevare. Det kan forekomme, at oplysninger opbevares i længere tid i anonymiseret form.

5. Videregivelse til tredjemand

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen, eller vi har indgået en aftale med tredjemand om levering af en vare eller ydelse til dig.

6. Sikkerhed

I FaktumPro lægger vi stor vægt på, at du trygt og sikkert kan handle med os og bruge vores hjemmeside. Vi har en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til et højt sikkerhedsniveau.

I det omfang, der fra FaktumPro's hjemmeside linkes til andre hjemmesider, er FaktumPro ikke ansvarlig for indholdet og sikkerheden på disse sider. Vi opfordrer til at du læser persondatapolitikken på disse hjemmesider.

7. Dine rettigheder

Når du deler dine personoplysninger med os, har du en række rettigheder, du kan benytte dig af. Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger om dig, vi behandler. Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid benytte retten til at få slettet de oplysninger, vi indsamler om dig, med visse lovbestemte undtagelser. Du er derudover berettiget til at gøre indsigelse imod indsamlingen og bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Hvis personoplysninger om dig er forkerte, har du ret til at få dem korrigeret.

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder kan du kontakte os på kontakt@faktumpro.dk eller telefonisk på tlf. 22 84 14 00.

8. Brug af Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. 

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. 

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.


Vi vil løbende opdatere vores persondatapolitik som følge af ændringer i juridiske eller driftsmæssige krav. Vi vil meddele sådanne ændringer i overensstemmelse med lovgivningen.


Nibe, maj 2018
Version 1.0